สายด่วน : 081-261-0208 / ที่อยู่ : 12 หมู่ 22 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000